Họ và tên:NGUYỄN ĐỨC DUẨN
Địa chỉ:
Ngày hỏi:2/20/2017 9:52:45 AM
Tiêu đề:Đổi bằng lái xe việt nam sang quốc tế
Lĩnh vực:Sở Giao thông vận tải
Nội dung câu hỏi: Cho tôi hỏi về việc "Giấy phép lái xe tại Việt Nam có đổi sang được bằng Quốc tế sử dụng tại Trung Quốc hay không?"
Câu trả lời: Sở GTVT Hải Dương trả lời anh như sau:

Do Trung Quốc không tham gia Công ước Viên năm 1968, vì vậy giấy phép lái xe của Việt Nam đổi sang giấy phép lái xe Quốc tế sẽ không được sử dụng tại TRUNG QUOC.