Họ và tên:Đồng Bá Tuyến
Địa chỉ:
Ngày hỏi:1/10/2017 9:38:15 PM
Tiêu đề:Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe qua bưu điện
Lĩnh vực:Sở Giao thông vận tải
Nội dung câu hỏi: Năm 2012 tôi thi và cấp Giấy phép lái xe  hạng A1 tại thành phố Hồ Chí Minh, nay tôi muốn đổi sang GPLX thẻ PET tại Sở GTVT tỉnh Hải Dương và nộp qua bưu điện thì hồ sơ gồm những gì và thủ tục, lệ phí như thế nào? Sau thời gian bao nhiêu lâu thì được cấp lại? Tôi xin cám ơn!
Câu trả lời:
Sở GTVT Hải Dương trả lời anh(chị) như sau:
Theo quy định, Giấy phép lái xe hạng A1 do Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh và và các Sở GTVT khác không đổi được ở Bưu điện thì anh( chị ) phải trực tiếp về Sở GTVT Hải Dương để làm thủ tục cấp đổi lại khi có nhu cầu.
Thủ tục gồm GPLX gốc, CMND gốc( kèm bản sao để giữ lại), lệ phí theo quy định của Nhà nước là 135 nghìn  đồng.
Thời gian là 03 ngày làm việc( trừ thời gian phải xác minh nếu GPLX không có thông tin trên mạng).