Họ và tên:ysedu.yuanta.com.vn
Địa chỉ:
Ngày hỏi:10/18/2021 9:51:59 PM
Tiêu đề:Các kiến thức hợp đồng trong tương lai là gì
Lĩnh vực:Sở Tư pháp
Nội dung câu hỏi:

Hợp đồng tương lai là gì?

Đào tạo chứng khoán ysedu Hợp đồng tương lai thuộc dòng hợp đồng thỏa thuận giữa khách hàng & người Mở bán sẽ giao dịch một loại hàng hóa hay tài sản tại một Giờ đây nhất định trong tương lai cùng mức chi phí và con số đã được xác định trước. Thường những loại tài sản được thanh toán đã được chuẩn hóa về chất lượng lẫn con số, để có thể đơn giản thanh toán giao dịch trên những sàn giao dịch tập trung.

không giống như quyền chọn – một loại kinh doanh thị trường chứng khoán phái sinh cho phép người sử dụng được lựa chọn có thực hiện hay được sử dụng quyền chọn không – còn hợp đồng trong tương lai là một nghĩa vụ. Nếu các bạn tham gia hợp đồng trong tương lai, bạn cần phải tiến hành giao dịch bằng cách bạn giao nhận tài sản cơ sở, hoặc giao dịch thanh toán phần chênh lệch giữa giá trên hợp đồng tương lai & giá tài sản hiện tại( tương đương cùng việc mọi người chỉ thanh toán giao dịch khoản khoản lãi lỗ thật mà thôi)

gia tài nền tảng cho hợp đồng trong tương lai đều có là hàng hóa như dầu mỏ, vàng, ngô, lúa mì… những kim loại quý như vàng, bạc, đồng, sắt… đều có là các chỉ số thị trường như VN30, các loại tiền nước ngoài như $, Bảng Anh, Eur, đều có là những loại cổ phiếu hay trái phiếu.

Hợp đồng tương lai rất có thể làm bớt không may cho nhà đầu tư vì các loại hàng hóa đã được chuẩn hóa về con số. Ngoài ra do hợp đồng trong tương lai cũng khá được niêm yết trên sàn thanh toán giao dịch, do đó nhà đầu tư có thể thanh toán giao dịch được, cùng lúc những sàn này nên cũng bảo nghĩa vụ thanh toán giao dịch giữa những bên

Nhà đầu tư sử dụng hợp đồng tương lai như thế nào?

Một trong các chiến lược được nhà đầu tư hay sử dụng là chiến lược phòng ngừa khủng hoảng rủi ro bằng hợp đồng tương lai. Nếu nhà đầu tư đang nắm giữ gia sản nền tảng là danh mục cổ phiếu, khi thị trường bớt nhà đầu tư đều có Bán khống hợp đồng trong tương lai , khoản doanh thu từ hợp đồng trong tương lai sẽ phần nào bù đắp cho sự thua lỗ do nắm giữ gia tài cơ sở.

so với những nhà đầu tư yêu quý khủng hoảng hoàn toàn có thể đầu cơ bằng cách mua/ Bán hợp đồng trong tương lai khi cược thị trường sẽ tăng giá/giảm giá. Khi đoán đúng xu thế thị trường thì nhà đầu tư có thể tìm được khoản doanh thu lớn do tỷ trọng đòn bẩy trên thị trường tương lai tường cao.

Hợp đồng trong tương lai ở VN and Mỹ

ở nước ta, hợp đồng tương lai thứ nhất là hợp đồng tương lai về chỉ số VN30 sau này có thêm hợp đồng trong tương lai quả phiếu chính phủ. Đòn bẩy của hợp đông trong tương lai chỉ số VN30 thường từ 5-7 lần. Hợp đồng tương lai là kênh đầu tư khá sục sôi trong thị trường giá xuống.

ở Mỹ còn tồn tại các hợp đồng trong tương lai rất riêng biệt như : hợp đồng tương lai được thanh toán giao dịch dựa trên lượng tuyết & lượng mưa, thậm chí là kết quả bầu cử.

Câu trả lời: