Họ và tên:Trần Minh Tiến
Địa chỉ:
Ngày hỏi:9/24/2021 9:50:14 AM
Tiêu đề:Thủ tục đổI Giấy phép lái xe mô tô A1
Lĩnh vực:Sở Giao thông vận tải
Nội dung câu hỏi: Bằng mô tô hạng A1 của tôi do Sở giao thông vận tải tỉnh Thái Bình cấp năm 2004. Nay tôi muốn đổi sang bằng mới tại Hải Dương có được không?, và thủ tục cần những giấy tờ gì liên quan?.
Câu trả lời: