Họ và tên:Trần Minh Tiến
Địa chỉ:
Ngày hỏi:9/24/2021 9:44:42 AM
Tiêu đề:Thủ tục đổI Giấy phép lái xe mô tô A1
Lĩnh vực:Sở Giao thông vận tải
Nội dung câu hỏi: Tôi tên Trần Minh Tiến, trước đây tôi có làm bằng lái xe mô tô hạng A1 tại Thái Bình, cấp năm 2004. Do thời gian dài tôi không dùng đến xe máy. Giờ tôi muốn đổi sang bằng mới thì thủ tục cần những giấy tờ gì? Trân trọng cảm ơn.
Câu trả lời: