Họ và tên:Đinh Thị Thu Trang
Địa chỉ:
Ngày hỏi:9/23/2021 11:52:03 AM
Tiêu đề:Sửa nội dung địa chỉ thường trú
Lĩnh vực:Công an tỉnh
Nội dung câu hỏi: Tên tôi là Đinh Thị Thu Trang tôi mới nhận được thẻ căn cước số 030187017097 sau khi kiểm tra nội dung trên thẻ CC thì tôi thấy địa chỉ nơi thường trú của tôi đang bị thiếu số 1 cụ thể là :
Trên thẻ CC ghi : 8/41 Dương Quang
Địa chỉ đúng:       18/41 Dương Quang
 Tôi muốn sửa lại cho đúng vì sau còn liên quan đến nhiều thủ tục hành chính
Vậy tôi cần làm những gì ạ. 
Câu trả lời: