Họ và tên:Hà Thị Dung
Địa chỉ:
Ngày hỏi:9/17/2021 3:30:28 PM
Tiêu đề:Căn cước công dân
Lĩnh vực:Công an tỉnh
Nội dung câu hỏi: Cho e hỏi căn cước công dân e đi làm trên công an tỉnh hải dương 4 tháng rồi mà chưa nhận được ạ.
Câu trả lời: