Họ và tên:Hoàng Đức Cảnh
Địa chỉ:
Ngày hỏi:9/12/2021 11:53:17 PM
Tiêu đề:Phòng chống dịch bệnh
Lĩnh vực:Văn phòng UBND tỉnh
Nội dung câu hỏi: Tôi là công dân lao động ngoài tỉnh( giữa HD-HP) việc đi lại do dịch bệnh tương đối khó khăn ,hiện tại qua chốt kiểm dịch phải có giấy xét nghiệm VCR.tôi có đọc tin tức và thấy 2 tỉnh kiểm soát dịch bệnh rất tốt.Vậy cho tôi hỏi khi nào thì lệnh dãn cách đuoc thu hồi .xin cảm ơn. 
Câu trả lời: