Họ và tên:Famicook
Địa chỉ:
Ngày hỏi:9/11/2021 5:51:20 PM
Tiêu đề:Famicook - Mạng xã hội chia sẻ công thức và cách nấu ăn ngon
Lĩnh vực:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung câu hỏi: ✅ Chuyên trang mạng xã hội chia sẻ công thức và cách nấu ăn ngon hàng đầu Việt Nam Famicook. Hãy tạo và chia sẻ bí quyết của bạn tới hàng triệu người đam mê nấu ăn ngay hôm nay. Famicook một trong những Trang web dạy nấu ăn tốt nhất hiện nay.

Danh mục chính của Famicook:
Món ăn: https://famicook.com/recipes/mon-an-1017
Dịp nấu: https://famicook.com/recipes/dip-nau-1018
Chế độ ăn uống: https://famicook.com/recipes/che-do-an-uong-1019
Nguyên liệu: https://famicook.com/recipes/nguyen-lieu-1020
Kiểu nấu: https://famicook.com/recipes/kieu-nau-1021
Câu trả lời: