Họ và tên:Bùi Văn Tín
Địa chỉ:
Ngày hỏi:8/23/2021 11:53:59 AM
Tiêu đề:căn cước công dân gắn chíp
Lĩnh vực:Công an tỉnh
Nội dung câu hỏi: Xin chào quý cơ quan!
Tôi xin được hỏi 1 vấn đề đó là tôi làm Căn cước công dân gắn chíp từ tháng 6 tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa chận được căn cước mới mà CMTND cũ đã hết hạn. điều này ảnh hưởng rất nhiều tới các giao dịch của tôi trong cuộc sống? vậy tôi có xin được số căn cước công dân mới để giao dịch trước khi nhận căn cước được không? đến cơ qua nào để lấy được? và phải mang theo những gì?
xin cảm ơn!
Câu trả lời: