Họ và tên:Lê Thị Ngọc Trâm
Địa chỉ:
Ngày hỏi:8/21/2021 12:52:08 AM
Tiêu đề:Số liệu về FDI
Lĩnh vực:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung câu hỏi: Tôi muốn tìm số liệu về FDI của Tỉnh Hải Dương những năm gần đây nhưng không thấy. Tôi muốn có số liệu này thì phải lấy ở đâu ạ? 

Câu trả lời: