Họ và tên:Đồng mạnh Tùng
Địa chỉ:
Ngày hỏi:8/18/2021 7:50:43 PM
Tiêu đề:Thời gian nhận thẻ cccd gắn chip
Lĩnh vực:Công an tỉnh
Nội dung câu hỏi: Tôi đã đăng ký làm thẻ cccd gắn chip từ tháng 3/2021.nay tôi bị mất thẻ cccd mã vạch nên đang rất cần thẻ cccd mới để giao dịch.tôi muốn biết mình đã được cấp chưa và khi nào nhận được
Câu trả lời: