Họ và tên:Thanh Ngoc
Địa chỉ:
Ngày hỏi:8/11/2021 5:57:45 AM
Tiêu đề:Hỏi về mở văn phòng đại diện tại Hải Dương
Lĩnh vực:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung câu hỏi: Chúng tôi là công ty sáng tạo đồ chơi kidpod (https://kidpod.vn), đăng ký thành lập và trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. 

Vì có làm việc với nhiều đối tác sản xuất tại Hải Dương, nên muốn mở văn phòng đài diện tại TP Hải Dương để tiện liên lạc. Nhờ Sở KHĐT tư vấn các thủ tục

Cảm ơn

Ngọc
Câu trả lời: