Họ và tên:Thanh Ngoc
Địa chỉ:
Ngày hỏi:8/10/2021 8:23:15 PM
Tiêu đề:tim don vi san xuat do choi thong minh
Lĩnh vực:Văn phòng UBND tỉnh
Nội dung câu hỏi: Nhờ UBND giới thiệu danh sách đon vị sản xuất đồ chơi thông minh trên địa bàn cho thương hiệu KIDPOD (https://kidpod.vn) của chúng tôi.

Cảm ơn.
Câu trả lời: