Họ và tên:Nguyễn Thu PHương
Địa chỉ:
Ngày hỏi:7/30/2021 3:25:21 PM
Tiêu đề:Hỏi về thủ tục giải thể doanh nghiệp
Lĩnh vực:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung câu hỏi: Tôi đã làm xong thủ tục đóng mã số thuế. Xin hỏi thủ tục và trình tự để giải thể doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư ah
Câu trả lời: