Họ và tên:Nguyễn Thu PHương
Địa chỉ:
Ngày hỏi:7/30/2021 3:23:37 PM
Tiêu đề:Hỏi về thủ tục giải thể doanh nghiệp
Lĩnh vực:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung câu hỏi: Tôi đã làm xong thủ tục đóng mã số thuế. Xin hỏi trình tự để làm thủ tục giải thể doanh nghiệp
Câu trả lời: