Họ và tên:Trần Thị Thùy Linh
Địa chỉ:
Ngày hỏi:7/9/2021 10:59:52 AM
Tiêu đề:Thủ tục gia hạn đầu tư và Thủ tục nộp báo cáo đầu tư
Lĩnh vực:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung câu hỏi: Gửi Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương,
Tôi là kế toán của CÔNG TY TNHH OXWIN INDUSTRY, mã số thuế 0801302972, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1087908130. Tôi muốn hỏi về Thủ tục gia hạn đầu tư và Thủ tục nộp báo cáo đầu tư.
Câu trả lời: