Họ và tên:Đoàn Thanh Hải
Địa chỉ:
Ngày hỏi:5/10/2021 8:07:45 AM
Tiêu đề:Chuyển đổi bằng lái xe cho người nước ngoài
Lĩnh vực:Sở Giao thông vận tải
Nội dung câu hỏi: Xin chào các đồng chí của Sở giao thông vận tải tỉnh Hải Dương. Tôi có một số thắc mắc về thủ tục chuyển đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài mong được giải đáp
Sếp tôi là người quốc tịch Hàn Quốc hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Dương đã có bằng lái xe ô tô cấp tại Hàn Quốc. Bây giờ ông ấy muốn chuyển đổi sang bằng lái xe máy A1 hoặc A2 thì cần những tủ tục gì? Và làm tại đâu?
Câu trả lời: