Họ và tên:Vũ Đức Đam
Địa chỉ:
Ngày hỏi:3/25/2021 3:10:39 PM
Tiêu đề:Bộ phận thuế - 1 cửa Thanh Miện vòi tiền của dân
Lĩnh vực:Văn phòng UBND tỉnh
Nội dung câu hỏi: Khi chúng tôi làm các thủ tục liên quan tới giấy tờ đất: nhận thừa kế,.. 
Khi nộp thuế chúng tôi phải đến chi cục thế, ngồi vào phòng riêng, cán bộ ra mức thu (ko có biên liên) để làm hồ sơ. 
Riêng bộ phận thuế không ngồi ở bộ phận 1 cửa -> tạo (cố tính) tạo ra tham nhũng của dân.
Câu trả lời: