Họ và tên:Đỗ thị Hiền
Địa chỉ:
Ngày hỏi:3/14/2021 12:18:18 PM
Tiêu đề:Làm căn cước công dân
Lĩnh vực:Công an tỉnh
Nội dung câu hỏi: Tôi đăng kí hộ khẩu thường trú tại huyện Bình Giang nhưng gia đình tôi đã chuyển lên Phường Cẩm Thượng sinh sống và đã đăng kí tạm trú tại phường. Vậy bây giờ tôi muốn làm căn cước công dân thì có phải về huyện để làm không hay có thể làm ở trên Hải Dương được ạ?
Câu trả lời: