Họ và tên:Đồng Thị Diện
Địa chỉ:
Ngày hỏi:3/12/2021 11:31:02 PM
Tiêu đề:Thời gian trả thẻ căn cước
Lĩnh vực:Công an tỉnh
Nội dung câu hỏi: Tôi tên Đồng Thị Diện Tôi hỏi về thời gian trả thẻ căn cước cho chồng tôi. Cụ thể thứ 2 ngày 15 tháng 3 chồng tôi có giấy hẹn sẽ được nhận thẻ căn cước vào buổi chiều. Vậy cho tôi hỏi chồng tôi có nhận được thẻ căn cước mới đúng hẹn không ? Vì tôi thấy mọi người nói thẻ có gắn chíp nên sẽ bị trả muộn chứ không được trả đúng hẹn. Thông tin đó có chính xác không? Tôi xin cảm ơn
Câu trả lời: