Họ và tên:Đồng Thị Diện
Địa chỉ:
Ngày hỏi:3/12/2021 11:17:40 PM
Tiêu đề:Thời gian trả thẻ căn cước có gắn chíp
Lĩnh vực:Công an tỉnh
Nội dung câu hỏi: Tên tôi là : Đồng Thị Diện Tôi muốn hỏi giúp chồng tôi về thời gian trả thẻ căn cước mới! Cụ thể: ngày 15/3 tức thứ 2 tuần tới chồng tôi có giấy hẹn sẽ được trả thẻ căn cước vào buổi chiều. Vậy cho tôi hỏi vào đúng ngày hẹn thì có chắc chắn nhận được thẻ căn cước mới không? Vì mọi người nói thẻ có gắn chíp mới sẽ không được trả đúng hẹn mà sẽ bị trả muộn! Thông tin ấy có chính xác không ? Chồng tôi làm thẻ ở đường Nguyễn Lương Bằng Tôi xin cảm ơn!
Câu trả lời: