Họ và tên:Tăng Đặng Ninh
Địa chỉ:
Ngày hỏi:3/11/2021 7:08:36 PM
Tiêu đề:Giải thể doanh nghiệp
Lĩnh vực:Cục thuế tỉnh Hải Dương
Nội dung câu hỏi:

Kính gửi chi cục thuế thành phố Hải Dương.

Năm 2016 Vợ tôi có lập 1 công ty TNHH 1 thành viên. Tuy nhiên từ đó đến nay không có hoạt động gì. Công ty hoàn thành đầy đủ việc nộp thuế cũng như báo cáo thuế. Hiện nay vợ tôi tuy đang ở Nhật Bản nhưng muốn giải thể công ty này nên đã ủy quyền cho bố tôi không thuộc công ty đến các cơ quan như chi cục thuế và phòng đăng kí kinh doanh để nộp và nhận hồ sơ giải thể công ty. 

 

Vậy tôi muốn hỏi việc ủy quyền cho bố tôi có được chấp nhận không? hay bắt buộc vợ tôi phải về Việt Nam để làm thủ tục giải thể công ty.

 


Câu trả lời: