Họ và tên:Nguyễn Xuân Hoàng
Địa chỉ:
Ngày hỏi:3/10/2021 1:45:38 PM
Tiêu đề:Kéo dài lâng lương
Lĩnh vực:Văn phòng UBND tỉnh
Nội dung câu hỏi: Thời gian qua tôi có gửi ý kiến phản ảnh đến quý cơ quan, xong do dịch bệnh cần tập trung lãnh đạo chỉ đao. Đến nay dịch bệnh cơ bản được khống chế, rất mong các Đ/c quan tâm trả lời ý kiến phản ảnh để bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, công chức. Xin trân trọng cám ơn! Ông H nguyên là Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã , tháng 5 năm 2019 ông bị kỷ luật với hình thức về đảng khiển trách, (Về nặt chính quyền ông không bị kỷ luật). Đến ngày 30/6/2020 ông chuyển công tác là công chức Văn hóa xếp ngạch lương chuyên viên, mã ngạch 01.003; bậc 6; hệ số 3,99 thời gian tính lương lần sau từ ngày 01/12/2017. Như vậy đến ngày 01/12/2020 ông H được nâng lương theo quy định, xong UBND xã đã làm thủ tục trình lên huyện đề nghị tăng lương cho ông H theo đúng quy định, xong được ông Trưởng phòng Nội vụ thông báo bằng miệng là do ông H bị kỷ luật lên phải kéo dài thời gian nâng lương là 06 tháng ( không có văn bản trả lời lý do kéo dài thời gian nâng lương). Căn cứ Khoản 6 Điều 2 Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên như sau: “6. Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị – xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định kỳ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể. Như vậy xin hỏi việc không nâng lương đúng kỳ hạn cho ông H của UBND huyện, và ý kiến của ông trưởng phòng Nội vụ huyện trả lời bằng miệng là đúng hay sai. Tôi xin trân trọng cám ơi!
Câu trả lời: