Họ và tên:hoàng thị mai hoa
Địa chỉ:
Ngày hỏi:2/26/2021 8:16:11 PM
Tiêu đề:trả kết quả lý lịnh tư pháp
Lĩnh vực:Sở Tư pháp
Nội dung câu hỏi: tôi làm hồ sơ lý lịch tư pháp phiếu số 1 vào ngày 22/01/2021, theo tôi được biết thời gian trả kết quả lý lịnh tư pháp từ 10-15 ngày. nhưng đến hôn nay là hơn 1 tháng nhưng tôi vẫn chưa nhận được kết quả. tôi muốn hỏi lý lịnh tư pháp của tôi đã có kết quả chưa và số điện thoại của trung tâm hành chính công là bao nhiêu? xin cảm ơn!
Câu trả lời: