Họ và tên:TRẦN CAO HỚN
Địa chỉ:
Ngày hỏi:2/23/2021 7:47:14 AM
Tiêu đề:Sao chúng ta không giải cứu nông sản bằng tàu hỏa.
Lĩnh vực:Văn phòng UBND tỉnh
Nội dung câu hỏi: Tôi trong Nam, nhưng nhiều năm sống trên đất Bắc. Việc cứu nông sản của tỉnh nhà là rất gấp và cần làm, thế nhưng trên thông tin tôi chỉ thấy giải cứu bằng ô tô. Nên chăng chúng ta sử dụng ưu thế có đường tàu chạy qua, tỉnh cần tổ chức phối hợp giữa đường sắt, các địa phương và ô tô với các tỉnh thành trong cả nước để giải cứu nông sản nhỉ? Có thể kể cả đường thủy.
Đây chỉ là thiển ý nhưng cũng mạn phép nêu ý kiến.
Mong cuộc giải cứu thành công. Xin thông cảm và cảm ơn nếu có quan tâm.

Câu trả lời: