Họ và tên:Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ:
Ngày hỏi:2/22/2021 4:20:34 PM
Tiêu đề:Đăng ký thành lập doanh nghiệp
Lĩnh vực:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung câu hỏi: Xin cho cháu hỏi, thủ tục hồ sơ cần thiết cho việc thành lập doanh nghiệp nhỏ gồm những gì ạ
Câu trả lời: