Họ và tên:Bùi Xuân Hướng
Địa chỉ:
Ngày hỏi:2/17/2021 1:16:31 PM
Tiêu đề:Cách thanh toán các hóa đơn online
Lĩnh vực:Văn phòng UBND tỉnh
Nội dung câu hỏi: Hiện tại trên địa bàn Hải Dương, hóa đơn điện thanh toán qua ứng dụng IPAY, nhưng hóa đơn nước không qua ứng dụng được (Hưng Yên, Hải Phòng... trả qua ứng dụng được). Vậy khi nào tỉnh Hải Dương mình trả tiền nước qua ứng dụng IPAY. Vì nó hạn chế tiếp xúc tốt sao ta không tiến hành. Cám ơn đã lắng nghe.
Câu trả lời: