Họ và tên:Nguyễn Thành Long
Địa chỉ:
Ngày hỏi:2/7/2021 1:12:16 AM
Tiêu đề:Tự làm website cần đăng ký những gi
Lĩnh vực:Sở NN & PT nông thôn
Nội dung câu hỏi: Tôi có đăng ký một web site về chè ngon thái nguyên : https://chengonthainguyen.vn/ tôi có cần làm thủ tục gì với chính quyền không ạ?
Câu trả lời: