Họ và tên:Lê Huy Phong
Địa chỉ:
Ngày hỏi:1/29/2021 12:36:33 PM
Tiêu đề:Tình hình phỏng tỏa Tỉnh Hải DƯơng
Lĩnh vực:Sở Giao thông vận tải
Nội dung câu hỏi: Kính thưa Sở GTVT

Tình hình dịch bệnh tại Hải Dương, cho tôi hỏi có về được các địa bàn không thuộc trung tâm dịch hay không? cụ thể các huyện như: Gia Lộc, Thanh Miện
Khi vào rồi có được ra khỏi tỉnh Hải Dương không?

Trân trọng,
Câu trả lời: