Họ và tên:Thành ND
Địa chỉ:
Ngày hỏi:12/16/2020 4:32:04 PM
Tiêu đề:Thủ tục chuyển nhượng đất
Lĩnh vực:Văn phòng UBND tỉnh
Nội dung câu hỏi: Hiện tại em đang muốn chuyển nhượng đất ở thì em cần làm những thủ tục gì ạ?
Câu trả lời: