Họ và tên:Quỳnh
Địa chỉ:
Ngày hỏi:12/16/2020 4:28:51 PM
Tiêu đề:Khi nào thì phải xin giấy chứng nhận đầu tư ạ?
Lĩnh vực:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung câu hỏi: Cơ quan cho em hỏi khi nào thì phải xin giấy chứng nhận đầu tư ạ?
Câu trả lời: