Họ và tên:Tống đức huynh
Địa chỉ:
Ngày hỏi:12/15/2016 4:59:18 PM
Tiêu đề:Xin trả lời gấp
Lĩnh vực:Sở Lao động Thương binh & XH
Nội dung câu hỏi: Tôi đang làm tại công ty cổ phần khoáng sản kim bôi tại Chí Linh đã được 5 tháng nhưng công ty chỉ trả lương một nửa những tháng lươngtôi đã làm(tất cả công nhâncũng vậy) còn công ty giữ một nửa,công nhân lên gặp lãnh đạo thì hứa hết ngày này sang ngày khác nay nhiều ngày đã qua vẫn chưa có lương vậy công nhân chúng tôi phải  làm những gì để lấy lại quyền lợi của mình .Xin cảm ơn!
Câu trả lời:

Sau khi xem xét nội dung, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài về Khiếu nại, Tố cáo, quy định:

Khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động; tổ chức, cá nhân dạy nghề; tổ chức, cá nhân đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 15”

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài về Khiếu nại, Tố cáo, quy định:

“Người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi của mình bị khiếu nại”

Do vậy, đề nghị ông liên hệ với Người sử dụng lao động là Công ty CP Khoáng sản Kim Bôi để được giải quyết khiếu nại về lao động theo thẩm quyền.

Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu của Người sử dụng lao động hoặc đã hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết, Ông có quyền gửi đơn đến Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính để giải quyết khiếu nại lần hai theo định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 119/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, Theo quy định tại Điều 201 Bộ luật lao động 2012 quy định về Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động, Ông có quyền gửi đơn đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để được hướng dẫn các trình tự tiến hành thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định.

Vậy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương trả lời để ông được biết./.