Họ và tên:Tăng Văn Vương
Địa chỉ:
Ngày hỏi:12/15/2016 2:02:12 PM
Tiêu đề:Việc sử dụng con dấu
Lĩnh vực:Văn phòng HĐND tỉnh
Nội dung câu hỏi: Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77 ngày 19/06/2015 thì HĐND cấp xã được thành lập Ban Pháp chế và Ban kinh tế xã hội, xin hỏi quý Sở là các ban này có được sử dụng con dấu của HĐND xã không?
Câu trả lời:

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ điều 109 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 về nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân, các Ban sẽ thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn: tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân, thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án, giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp; giám sát văn bản quy phạm pháp luật....

Tuy nhiên, các Ban của Hội đồng nhân dân không có con dấu riêng để hoạt động.

Vì vậy, khi đi làm việc, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã sẽ được phép sử dụng con dấu của Hội đồng nhân dân cấp xã.

Trân trọng cảm ơn câu hỏi của bạn đọc!

Nguyễn Hữu Thiết - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh