Họ và tên:Phạm Quang Hướng
Địa chỉ:
Ngày hỏi:12/3/2016 4:33:06 AM
Tiêu đề:thủ tục làm lại giấy khai sinh gốc
Lĩnh vực:Sở Tư pháp
Nội dung câu hỏi: Tôi năm nay 28 tuổi.Khi sinh ra bố mẹ tôi khai sinh cho tôi tên Phạm Văn Hướng.Khi lớn lên đi học không hiểu vì lý do gì bố mẹ và cô giáo lại chuyển thành Phạm Quang Hướng. Hiện tại tất cả các giấy tờ bằng cấp của tôi đều mang tên Phạm Quang Hướng. Vậy tôi muốn hỏi là,tôi muốn làm lại giấy khai sinh gốc có được không? và nếu được thì thủ tục như thế nào?Xin cảm ơn!!
Câu trả lời:

Liên quan đến vấn đề ông Phạm Văn Hướng hỏi, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 26 Bộ luật Dân sự quy định: Cá nhân có quyền có họ, tên. Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó”; “Cá nhân xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự theo họ, tên của mình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận”.

Sau khi ông sinh ra, bố mẹ ông đã đi đăng ký khai sinh cho ông tên là Phạm Văn Hướng; kể từ đó, ông chỉ được xác lập, thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự theo họ tên của mình (Phạm Văn Hướng) mà đã được pháp luật công nhận đối với ông. Vì vậy, việc sử dụng họ tên Phạm Quang Hướng là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp không có hồ sơ liên quan đến trường hợp của ông nên không thể hướng dẫn ông một cách cụ thể được. Theo như ý hỏi của ông thì ông còn bản chính giấy khai sinh nên ông không đủ điều kiện để làm lại giấy khai sinh (theo trình tự và thủ tục Đăng ký lại khai sinh). Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch quy định:

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

 Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.           

           Vì vậy, ông được sử dụng Giấy khai sinh để yêu cầu các cơ quan chức năng điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ đã cấp cho ông theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh đã được đăng ký.