Họ và tên:Lâm Thu Huyền
Địa chỉ:
Ngày hỏi:11/25/2016 5:06:02 PM
Tiêu đề:Hỏi về thi tuyển công chức
Lĩnh vực:Sở Nội vụ
Nội dung câu hỏi: Tôi vừa mới tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Kế toán. Xin hỏi quý cơ quan: Tỉnh Hải Dương trong năm 2016 và 2017 có kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã hay cấp huyện, TP hoặc chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao không?
Nếu có thì thường tổ chức vào khoảng thời gian nào? và có ưu tiên gì cho đối tượng đã có bằng thạc sỹ như tôi không ?
Xin trân trọng cảm ơn.
Câu trả lời:

Năm 2016 tỉnh Hải Dương không có kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã và công chức cấp huyện trở lên. Hiện nay tỉnh chưa có chủ trương về việc tổ chức thi tuyển công chức cấp huyện trở lên. Riêng thi tuyển công chức cấp xã thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, thời gian thi tuyển công chức cấp xã của từng huyện, thị xã, thành phố do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

          Hiện nay, tỉnh Hải Dương thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng công chức của cấp có thẩm quyền. Không ban hành chính sách thu hút riêng.

          Đối với người có bằng Thạc sĩ nếu trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức thì được thực hiện việc xếp lương theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định 24 ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức: “Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.”

          Xin trân trọng cảm ơn!