Họ và tên:Trần Văn Tạn
Địa chỉ:
Ngày hỏi:11/23/2016 3:00:59 PM
Tiêu đề:xác nhận thời gian công tác
Lĩnh vực:Công an tỉnh
Nội dung câu hỏi:

Tôi tham gia công tác trong ngành Công an từ năm 1977 tại Trại cải tạo phạm nhân khu sản xuất Hồng Thắng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lào Cai) thuộc Cục cảnh sát quản lý và cải tạo phạm nhân.Tháng 6/1982, tôi được cử đi hợp tác lao động tại Liên xô, đến tháng 6/1987 về nước do Cục cảnh sát quản lý và cải tạo phạm nhân quản lý. Được thôi việc về địa phương kể từ ngày 15 tháng 01 năm 1988. 

Tổng thời gian công tác tại Cục cảnh sát là 10 năm 2 tháng.

 Tôi chưa làm thủ tục nhận trợ cấp theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg và Quyết định 62/QĐ-TTg của Chính phủ.

Từ năm 1993 tôi công tác tại Quỹ TDND Quang Khải – xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương và được tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2003 cho đến nay. 

Do thời gian tham gia BHXH đến năm 60 tuổi thì chưa đủ 20 năm

Căn cứ Nghị định 153/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH, thì tôi thuộc đối tượng được cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để tính hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội. 

Tôi đã làm đơn đề nghị BHXH huyện Tứ Kỳ thì được yêu cầu phải xin xác nhận chưa được nhận khoản trợ cấp nào của Nhà nước theo thời gian công tác trên. (Tôi đã lên Tổng cục 8 - Bộ Công an đề nghị nhưng chỉ được xác nhận thời gian công tác)

Vậy tôi xin hỏi tôi phải đến cơ quan nào để xin xác nhận như trên.

           Tôi xin chân thành cảm ơn!
Câu trả lời:

Trường hợp này được áp dụng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (điểm a khoản 1 điều 2 của quyết định).

Theo đó tại điểm a khoản 2 điều 7 của Quyết định này quy định về Hồ sơ, trình tự giải quyết chế độ trợ cấp "Đối tượng quy định tại Khoản 1 điều2 Quyết định này hoặc thân nhân đối tượng có trách nhiệm lập bản khai và nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 điều này cho Ủy ban nhân dân cấp xã (qua Trưởng thôn) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú".

Như vậy trường hợp này bác cần phải đến  Ủy ban nhân dân cấp xã (từng xã đã cư trú) để xác nhận chưa được giải quyết chế độ.