Họ và tên:Hà Thị Liền
Địa chỉ:
Ngày hỏi:11/23/2016 10:42:45 AM
Tiêu đề:Thời gian bán hồ sơ đấu giá đất khu dân cư quy hoạch khu 9 phường Ngọc Châu
Lĩnh vực:UBND thành phố Hải Dương
Nội dung câu hỏi: Kính gửi UBND TP Hải Dương,
Tôi được biết thành phố mới quy hoạch khu đất d̉ân cư ở đường Hồ Xuân Hương, khu 9 phường Ngọc Châu thành 37 lô đất và có kế hoạch bán đấu giá 37 lô đất này.
Tôi cũng có qua xem khu đất quy hoạch và thấy cơ sở hạ tầng hiện đang đi vào hoàn thiện.
Vậy kính hỏi UBND thành phố là khi nào thì Thành phố (hay Phường) sẽ cho bán hồ sơ đấu giá đất ạ? Đơn vị nào thực hiện đấu giá ạ? và tôi sẽ cần mua hồ sơ ở đâu, làm thủ tục gì để mua được hồ sơ đấu giá đất ạ?
Kính mong UBND Tỉnh giúp tôi biết rõ thông tin hơn.
Tôi xin trân trọng cảm ơn.
Câu trả lời:

Vị trí khu dân cư mới thuộc khu 9 phường Ngọc Châu được UBND thành phố Hải Dương phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2015.  Đến ngày 20 tháng 10 năm 2015, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2691/QĐ-UBND về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng tại phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương. Ngày  20 tháng 04 năm 2016, UBNd thành phố Hải Dương ban hành Quyết định số 694/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu dân cư số 9 phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương. Ngày 19 tháng 10 năm 2016, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2951/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư số 9 phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương.

Ngày 27 tháng 10 năm 2016, UBND phường Ngọc Châu ký hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 1326/2016/HĐBĐG với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương. Việc thực hiện bán hồ sơ tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật

Vậy, UBND thành phố thông tin tới bạn đọc: Đơn vị thực hiện đấu giá là
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương; Bạn đọc cần mua hồ sơ, các thủ tục để mua hồ sơ và thời gian bán hồ sơ đấu giá... thì liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương.

             Địa chỉ: Số 7/109 phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Điện thoại: 0320. 3845363; Email: daugiahaiduong@gmail.com