Họ và tên:Tạ Văn Thìn
Địa chỉ:
Ngày hỏi:11/18/2016 8:40:40 AM
Tiêu đề:Chế độ trợ cấp cho người thờ cúng liệt sĩ
Lĩnh vực:Sở Lao động Thương binh & XH
Nội dung câu hỏi:

Nội dung câu hỏi:

Mẹ tôi kết hôn năm 1979, chưa có con chung, sau đó chồng của mẹ đi bộ đội và hy sinh năm 1983, giấy báo tử ghi đầy đủ thông tin bố, mẹ, vợ. Được sự đồng ý của gia đình nhà chồng, mẹ tôi sinh tôi để nương tựa lúc về già. Trên giấy khai sinh của tôi tên bố để trống, tôi lấy họ mẹ. Gia đình nhà chồng cũng cho mẹ tôi một mảnh đất nhỏ để ở, nuôi con và thờ cúng chồng. Bà nội ở với chú, được hưởng tiền trợ cấp hàng tháng đối với mẹ liệt sĩ, và tiền hương khói hàng năm.

Đến năm mẹ tôi 55 tuổi được hưởng tiền trợ cấp hàng tháng theo quy định, còn tiền hương khói thờ cúng thì bà nội vẫn là người nhận. Năm 2015, bà nội chết, xã chuyển tiền hương khói cho chú chứ không phải cho mẹ tôi với lý do mẹ tôi đã tái giá. Tôi xin hỏi, thế nào được gọi là tái giá? Chú nhận được tiền hương khói để thờ liệt sĩ có đúng không?

Câu trả lời: Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Hải Dương trả lời câu hỏi của bạn đọc như sau:

Tại Khoản 1, Điều 21, Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định: “Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng”.

Theo ông Tạ Văn Thìn trình bày thì ông Thìn là con riêng của vợ liệt sĩ, trên giấy khai sinh tên bố để trống, lấy họ mẹ và hiện vợ liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ hàng tháng.

Tuy nhiên theo trình bày của ông Thìn chưa thể hiện rõ tình trạng hôn nhân thực tế của vợ liệt sĩ cũng như không thể hiện rõ vợ liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất vợ liệt sĩ hay trợ cấp tuất vợ liệt sĩ lấy chồng khác.

Nếu trường hợp vợ liệt sĩ hiện đang hưởng tuất vợ liệt sĩ hàng tháng thì chú (em của liệt sĩ) hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là không đúng theo quy định. Nếu trường hợp vợ liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất vợ liệt sĩ lấy chồng khác thì chú ( em của liệt sĩ, nếu được ủy của dòng họ) hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là đúng theo quy định.