Họ và tên:Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ:
Ngày hỏi:11/17/2016 11:03:30 AM
Tiêu đề:Hỏi về tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển
Lĩnh vực:Sở Nội vụ
Nội dung câu hỏi:

           Câu hỏi: Tôi đã tốt nghiệp Đại học Luật hệ chính quy loại Giỏi năm 2015. Qua nghiên cứu văn bản Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (Ban hành theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương), tôi thấy có mục đề cập đến việc tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển đối với người có bằng ĐH công lập chính quy loại giỏi.

            Vì vậy, tôi có câu hỏi muốn quý cơ quan giải đáp: Hiện nay tôi có thể được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan chính quyền UBND phường tại Thành phố Hải Dương thông qua việc tiếp nhận đó không? Nếu có thì làm việc ở vị trí nào và nếu muốn được tiếp nhận thì tôi phải chuẩn bị hồ sơ gì và gửi đến ai, cơ quan nào để xem xét? Rất mong được hồi đáp sớm nhất từ quý cơ quan. Xin cảm ơn!
Câu trả lời:

Trả lời: Theo quy định tại điều 15, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ thì người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước, loại khá trở lên ở nước ngoài theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng được xem xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.

- Về vị trí tuyển dụng: Tốt nghiệp đại học loại giỏi chuyên ngành Luật, đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào vị trí, chức danh công chức: Văn phòng - Thống kê; Tư pháp - Hộ tịch.

- Hồ sơ xét tuyển và nơi tiếp nhận: Tại Điều 7, Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND quy định, thì anh đến liên hệ với Uỷ ban nhân dân phường thuộc Thành phố Hải Dương nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng ở vị trí phù hợp như văn bằng đào tạo thì UBND phường báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định.

            Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Nội vụ./.