Họ và tên:Bùi Thị Giang
Địa chỉ:
Ngày hỏi:10/26/2016 10:13:03 AM
Tiêu đề:chuyển đổi đất
Lĩnh vực:Văn phòng HĐND tỉnh
Nội dung câu hỏi: Cho tôi xin hỏi: Nhà chú tôi có mảnh đất thuộc đất 721 nằm cạnh đường quốc lộ của huyện và nằm trong khu dân cư với diện tích 36,7m2 mặt đường 11,5m chiều sâu khoảng 3,6m thì có thể được tính là đất xen kẹp hay không và có được chuyển sang đất làm nhà không?
Nếu làm được thì cách tính lệ phí như thế nào?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Câu trả lời:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HDDND tỉnh về việc trả lời câu hỏi của bạn đọc. Sở tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

1. Pháp luật đất đai qua các thời kỳ không quy định loại đất "xen kẹt", đây là từ ngữ địa phương dùng để chỉ một thửa đất hoặc một khu đất không phải là đất nằm trong khu dân cư.

Để thống nhất xử lý loại đất này, UBND tỉnh Hải Dương đã giao và Sở tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn cụ thể (thống nhất giải thích đất "xen kẹt", căn cứ, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục các bước thực hiện, cách xác định nghĩa vụ tài chính khi xử lý đất "xen kẹt") tại Hướng dẫn số 144/TNMT-NVQLĐĐ-GĐ ngày 19/11/2014 và số 65/TNMT-NVQLĐĐ-GĐ ngày 18/6/2015, đồng thời đăng tải trên website http://tnmt.haiduong.gov.vn

2. Theo nội dung bạn đọc hỏi, căn cứ quy định của pháp luật đất đai thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Việc chuyển mục đích sử dụng đất, pháp luật đất đai quy định:

Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất tại Điều 52, thẩm quyền giải quyets quy định tại Điều 59 Luật đất đai (trường hợp Bà hỏi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện); trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều 69 Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, thành phần hồ sơ quy định tại Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ TNMT; việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 5 Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, thửa đất cần chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở có diện tích 36,7m2  (mặt đường 11,5m chiều sâu 3,6m); kích thước chiều sâu thửa đất này không đảm bảo điều kiện thửa đất ở theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về Ban hành quy định hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh. Do vậy, nếu chỉ có thửa đất nêu trên để chuyển sang đất ở thì không đủ điều kiện về kích thước thửa đất ở.

3. Đề nghị bà Bùi Thị Giang căn cứ thực tế thửa đất cần xử lý, nghiên cứ các Quy định nêu trên liên hệ với UBND và phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi Ông chú bà có thửa đất nêu trên để giải quyết theo thẩm quyền và thực hiện theo quy định của pháp luật./.