Họ và tên:Nguyễn Tuấn Minh
Địa chỉ:
Ngày hỏi:10/20/2016 10:15:22 AM
Tiêu đề:Thủ tục mua bán đất ở
Lĩnh vực:UBND thành phố Hải Dương
Nội dung câu hỏi: Tôi muốn mua một lô đất ở tại khu đô thị mới phía tây nam cường, bên bán đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy tôi phải giao dịch ở đâu, thủ tục gồm những gì?
Câu trả lời: Do chưa được cung cấp rõ thông tin về thửa đất bạn đọc cần mua nên UBND thành phố trả lời và hướng dẫn bạn đọc có thể phô tô GCN QSDĐ thửa đất cần mua và lên tầng 03 tại nhà CCHT 01 cửa thuộc UBND thành phố, địa chỉ số 01 phố Đồng Xuân, TPHD để được hướng dẫn cụ thể, chi tiết.