Họ và tên:Nguyễn Đình Huy
Địa chỉ:
Ngày hỏi:10/4/2016 10:14:44 AM
Tiêu đề:Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lĩnh vực:Văn phòng HĐND tỉnh
Nội dung câu hỏi: Kính gửi VP HĐND tỉnh
Tôi xin đặt câu hỏi như sau:
Ngày 15-10-1994 nhà tôi đã mua đất của xã Thanh Bình với giá 14 triệu đồng. Đất ở từ đó đến nay diện tích 98,4m2 không có tranh chấp. Hằng năm đều đóng thuế đầy đủ diện tích sử dụng. Đất quy vào diện cấp trái thẩm quyền. Hiện tại hộ gia đình nhà tôi cũng như rất nhiều hộ khác mua đất cùng thời điểm mong muốn được cấp GCNQSDĐ. Nhưng nếu không có phiếu thu từ ngày xưa thì mỗi hộ chúng tôi phải đóng rất nhiều tiền mới có thể làm được. Thực tế là rất khó khăn có hộ không có tiền để đóng.
Thực tế là đất chúng tôi đều phải bỏ tiền ra mua ở thời điểm đó 15 triệu không phải là một số tiền nhỏ, hơn nữa những người trực tiếp thu tiền của chúng tôi vẫn đang còn sống và có thể đứng ra làm chứng cho việc chúng tôi đã nộp tiền đầy đủ. VÌ những lý do khác nhau, có thể là không lấy phiếu thu hoặc phiếu thu thất lạc mà phải đóng quá nhiều tiền mới có sổ đỏ thì không khác gì chúng tôi phải mua đất 2 lần với giá quá cao.
Có một điểm xác thực là hàng xóm cạnh nhà tôi còn giữ được phiếu thu nên có thể làm căn cứ chứng mình toàn bộ những hộ được cấp cùng thời điểm là có đóng tiền cho UBND xã Thanh bình (có đủ nhân chứng gồm trưởng khu và trưởng ban tài chính xã).
Hy vọng chúng tôi sớm có câu trả lời từ phía HĐND để chúng tôi sớm có được GCNQSDĐ để yên tâm sinh sống. \
Xin chân thành cảm ơn!


Câu trả lời:

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trả lời như sau:

Gia đình bạn mua đất của xã Thanh Bình với giá 14 triệu đồng từ ngày 15/10/1994, diện tích 98,4 m2.

Vậy để được cấp GCN QSDĐ ở cho gia đình bạn phải căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, đồng thời phải phù hợp với quy hoạch không có tranh chấp. Diện tích đất ở của gia đình bạn đang ở diện đất cấp trái thẩm quyền. Nếu gia đình chứng minh được mảnh đất đang ở nguồn gốc có phiếu thu tiền của UBND xã hoặc HTX thì đủ điều kiện để cấp GCN. Việc thu tiền 14 triệu đồng trước đây có thể do thôn thu (kể cả những người còn sống chứng minh việc thu tiền của gia đình bạn) đều không đủ điều kiện để chứng minh gia đình bạn đã nộp tiền vào ngân sách của xã hoặc HTX.

Để biết thêm chi tiết, Văn phòng HĐND tỉnh hướng dẫn gia đình bạn đến UBND phường Thanh Bình hoặc phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố để được giải thích cụ thể.

Mong Gia đình bạn sớm có kết quả!