Họ và tên:Nguyễn Thị Khuyên (Kế toán)
Địa chỉ:
Ngày hỏi:5/2/2018 10:21:11 AM
Tiêu đề:Xin hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với công trình lắp đặt hệ thống điện, điều hoà không khí, đường ống hơi nước,… cho doanh nghiệp khu chế xuất
Lĩnh vực:Cục thuế tỉnh Hải Dương
Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương
Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TING YA VIỆT NAM
Mã số doanh nghiệp: 0102373667
Địa chỉ trụ sở chính: P22.2, CT1-VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 222 50145
 Công ty chúng tôi có một vấn đề cần tư vấn như sau:
    Công ty TNHH công nghệ Ting Ya Việt Nam có hoạt động chính là lắp đặt hệ thống điện cho các nhà xưởng công nghiệp(gồm hệ thống đèn, điều hòa không khí, đường ống hơi nước, hệ thống tủ điện, máy biến áp, dây và cáp điện,…). Công ty chúng tôi có nhận được hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống điện từ các doanh nghiệp thuộc khu chế xuất tại Hải Dương (có bao thầu nguyên vật liệu). Các doanh nghiệp đó được hưởng chính sách ưu đãi về thuế với thuế suất 0%.
       Vậy, Công ty chúng tôi có thuộc đối tượng được hưởng thuế suất GTGT 0% mà không cần phải làm thủ tục hải quan đối với vật tư, thiết bị mà công ty chúng tôi mua để đưa vào thi công cho các công trình trong khu chế xuất không?
Công ty chúng tôi rất mong nhận được công văn trả lời của Quý Cục!
Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                   KẾ TOÁN

                                                                          Nguyễn Thị Khuyên
Câu trả lời: Cục thuế tỉnh Hải Dương xin trả lời như sau:

        Căn cứ Khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật thuế GTGT quy định về khu phi thuế quan;

        Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật thuế GTGT quy định về thuế suất thuế GTGT 0% và điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%;

        Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật thuế GTGT quy định về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

        “ …Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:

        - Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu dịch vụ, phần mềm qua phương tiện điện tử thì không cần có tờ khai hải quan. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ, phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

        - Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.”

        Căn cứ các quy  định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH công nghệ Ting Ya Việt Nam có hoạt động chính là lắp đặt hệ thống điện cho các công trình ở trong khu chế xuất nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9, khoản 2 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được đối tượng được qpa dụng thuế suất thuế GTGT 0% mà không cần tờ khai hải quan.