Họ và tên:Nguyễn Trọng Cự
Địa chỉ:
Ngày hỏi:4/17/2018 7:44:19 AM
Tiêu đề:Lệ phí làm thẻ CCCD là 400.000đ có đúng không?
Lĩnh vực:Công an tỉnh
Nội dung câu hỏi: Tôi tên: Nguyễn Trọng Cự
Đ.c: Ngõ 48 Bình Lộc, p Tân Bình
Chiều ngày 14/6 tôi đến phòng CS QLHC về TTXH Công An Hải Dương trên đường Nguyễn Lương Bằng để làm thủ tục cấp mới thẻ CCCD lần đầu, sau khi làm xong thủ tục đ.c tại đâu thu 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng). Khi về tôi thấy nhiều người nói phí cao như vậy là vô lý. Vậy xin tại đây thu như vậy có đúng quy định hay không?
Xin cảm ơn!
Câu trả lời:

Căn cứ Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân; Thông tư số 331/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí cấp CCCD quy định:

Điều 2, Thông tư 331/2016/TT-BTC quy đinh: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân phải nộp lệ phí thẻ Căn cước công dân theo quy định.

Khoản 1 Điều 4 Thông tư 331/2016/TT-BTC quy định: Công dân chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: 30.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

Việc công dân Nguyễn Trọng Cự có ý kiến “Chiều 14/6 có đến phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh Hải Dương để làm thủ tục cấp mới thẻ CCCD lần đầu, sau khi làm xong thủ tục đ.c tại đâu thu 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng). Khi về tôi thấy nhiều người nói phí như vậy là vô lý” Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh Hải Dương tiếp thu và xác minh việc thu lệ phí cấp thẻ Căn cước công dân là được thực hiện theo đúng quy định tại TT số 331/2016/TT-BTC và TT số 256/2016/TT-BTC. Để đảm bảo tính khách quan phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh Hải Dương mời bạn liên hệ trực tiếp theo địa chỉ: Phòng PC64 Công an tỉnh Hải Dương; địa chỉ: 106 Nguyễn Lương Bằng – TPHD để được giải đáp thắc mắc.