Họ và tên:Nguyễn Huy Sơn
Địa chỉ:
Ngày hỏi:8/17/2016 3:02:56 PM
Tiêu đề:Có phải hiện nay con dấu công ty cơ quan công an không còn quản lý nữa. Nếu vậy thì tôi đi đến đâu để khắc được dấu cho công ty?
Lĩnh vực:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung câu hỏi: Theo tôi tìm hiểu thì có phải hiện nay con dấu công ty cơ quan công an không còn quản lý nữa. Nếu vậy thì tôi đi đến đâu để khắc được dấu cho công ty? Công ty tôi thành lập từ năm 2010. Do nhu cầu công việc, giám đốc công ty tôi hay phải đi công tác xa dài ngày, nên thường mang con dấu công ty theo. Tuy nhiên ở văn phòng cũng thường xuyên phát sinh công việc cần đóng dấu. Vậy tôi muốn hỏi công ty tôi muốn khắc thêm 1 con dấu nữa có được không, thủ tục thế nào? 
Câu trả lời:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, vì vậy doanh nghiệp có thể tự khắc con dấu hoặc đến các cơ sở khắc dấu đủ điều kiện để khắc con dấu của doanh nghiệp mình.

Nếu doanh nghiệp muốn sử dụng 2 con dấu thì trước tiên doanh nghiệp khắc 2 con dấu có hình thức và nội dung theo quy định, sau đó thông báo sử dụng mẫu dấu và số lượng con dấu đến Bộ phận một cửa Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.

Con dấu cũ của doanh nghiệp do cơ quan Công an cấp cùng giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp nộp tại cơ quan quản lý cong dấu tại Công an tỉnh Hải Dương.