Họ và tên:Cao Thái Dương
Địa chỉ:
Ngày hỏi:8/17/2016 3:01:51 PM
Tiêu đề:Công ty tôi có trụ sở chính tại Hà Nội. Hiện nay có nhu cầu mở đại diện tại tỉnh Hải Dương thì chúng tôi có phải đăng ký không, hồ sơ thủ tục thế nào?
Lĩnh vực:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung câu hỏi: Công ty tôi có trụ sở chính tại Hà Nội. Hiện nay có nhu cầu mở đại diện tại tỉnh Hải Dương thì chúng tôi có phải đăng ký không, hồ sơ thủ tục thế nào?
Câu trả lời:

Công ty anh (chị) có thể mở chi nhánh/ văn phòng đại diện tại tỉnh Hải Dương. Vì anh (chị) không nói rõ doanh nghiệp của anh (chị) thuộc loại hình gì, do đó đề nghị anh (chị) tra cứu hồ sơ và các bước thực hiện phù hợp với doanh nghiệp mình tại Danh mục Thủ tục hành chính trên webside của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương.

(http://skhdt.haiduong.gov.vn/DangKyDoangNghiep/MauVBDangKyDoanhNghiep/TTHC/Pages/Danh.aspx).