Họ và tên:Phạm Công Lập
Địa chỉ:
Ngày hỏi:8/17/2016 3:01:16 PM
Tiêu đề:Hiện nay công ty tôi muốn kết nạp thêm thành viên nữa góp vốn bổ sung bằng ô tô tải là tài sản của thành viên này, thì thủ tục kết nạp thành viên và tăng vốn điều lệ bằng tài sản là ô tô thì như thế nào?
Lĩnh vực:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung câu hỏi: Công ty tôi kinh doanh lĩnh vực vận tải hàng hóa, hiện nay muốn kết nạp thêm thành viên nữa góp vốn bổ sung bằng ô tô tải là tài sản của thành viên này, thì thủ tục kết nạp thành viên và tăng vốn điều lệ bằng tài sản là ô tô thì như thế nào?
Câu trả lời: Công ty anh (chị) có thể kết nạp thêm thành viên mới và tăng vốn điều lệ bằng hình thức góp vốn bổ sung bằng tài sản (ô tô). Vì anh (chị) không nói rõ doanh nghiệp của anh (chị) thuộc loại hình gì, do đó đề nghị anh (chị) tra cứu hồ sơ và các bước thực hiện phù hợp với doanh nghiệp mình tại Danh mục Thủ tục hành chính trên webside của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương. 

(http://skhdt.haiduong.gov.vn/DangKyDoangNghiep/MauVBDangKyDoanhNghiep/TTHC/Pages/Danh.aspx).