Họ và tên:Nguyễn Thúy Hà
Địa chỉ:
Ngày hỏi:8/17/2016 3:00:26 PM
Tiêu đề:Hiện nay tôi đang kinh doanh mỹ phẩm theo giấy phép hộ kinh doanh do tôi đứng tên, muốn thành lập công ty thì có được không, phải nộp hồ sơ cho cơ quan nào?
Lĩnh vực:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung câu hỏi: Hiện nay tôi đang kinh doanh mỹ phẩm theo giấy phép hộ kinh doanh do tôi đứng tên, muốn thành lập công ty thì có được không, phải nộp hồ sơ cho cơ quan nào?
Câu trả lời:

Nếu anh (chị) đang hoạt động kinh doanh hộ cá thể thì vẫn có thể thành lập các loại hình Công ty TNHH, công ty cổ phần. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp nộp tại Bộ phận một cửa  Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (Địa chỉ: Số 58 Quang Trung, TP Hải Dương)

Hồ sơ và các bước thực hiện hồ sơ đề nghị anh (chị) tham khảo tại Danh mục Thủ tục hành chính trên webside của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương 

(http://skhdt.haiduong.gov.vn/DangKyDoangNghiep/MauVBDangKyDoanhNghiep/TTHC/Pages/Danh.aspx)