Họ và tên:Hoàng Mạnh Hùng
Địa chỉ:
Ngày hỏi:8/17/2016 2:54:36 PM
Tiêu đề:Tôi muốn thành lập công ty cổ phần thì hồ sơ gồm những gì và thủ tục thực hiện như thế nào?
Lĩnh vực:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung câu hỏi: Tôi muốn thành lập công ty cổ phần thì hồ sơ gồm những gì và thủ tục thực hiện như thế nào? 
Câu trả lời: